uw data. onze zorg.

Bij Privalliance nemen we privacy uiteraard serieus en gaan we hier (zoals verwacht) verantwoordelijk mee om. We streven ernaar om een transparante sfeer te creëren door open te zijn wat er met uw persoonsgegevens gebeurd. Wij streven om uw persoonsgegevens met de hoogste zorg te waarborgen. En proberen dit dagelijks te verbeteren.

Verwerkingsgrondslagen AVG/GDPR

We verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen:

 • toestemming
 • wettelijke verplichting
 • contractuele verplichtingen
 • gerechtvaardigd belang

We verzamelen uw persoonsgegevens ter ondersteuning van onze dienstverlening. Hiervoor hebben we de volgende doeleinden geformuleerd en geïmplementeerd:

 • we verzamelen geanonimiseerde bezoekersgedragingen via Google Analytics, zodat we onze website kunnen verbeteren;
 • we gebruiken de door u ingevulde gegevens om contact op te nemen met u als klant;
 • we gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten met u uit te voeren;
 • we gebruiken met uw expliciete en ondubbelzinnige toestemming uw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief;
 • we verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals het voeren van een degelijke administratie voor de Belastingdienst, uitbetalen van loon, facturatie etc.
 • we gebruiken de door u aangeleverde persoonsgegevens ter ondersteuning van de gekozen facturatieprocessen.

Cookies

Voor één van onze doeleinden gebruiken wij Google Analytics. Dit is een cookie. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of apparaat wordt geplaatst. Dit doen we om de website te ondersteunen bij het analyseren hoe u als gebruiker de website gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te stellen.

Google Analytics

Om onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina weergaves etc. bij te houden, gebruiken we Google Analytics Aan de hand van deze informatie kunnen delen van de website aanpassen aan het gedrag van u als bezoeker. We hebben de instellingen zodanig aangepast dat de gegevens veilig worden verwerkt:

 • een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Weigeren cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt geaccepteerd. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens maximaal 4 maanden, tenzij we gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen zoals facturatie of als er een overeenkomst wordt gesloten. Wanneer er sprake is van facturatie, blijven de gegevens bewaard zolang de wet dit noodzakelijk acht. In beginsel worden dus uw persoonsgegevens verwijderd na 4 maanden uit onze systeem.

Veiligheid van uw gegevens

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig en met zorg worden behandeld. Hier hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen voor getroffen. Hierbij kunt u denken aan periodiek externe audits laten uitvoeren, verwerkersovereenkomsten afsluiten met klanten en partners en diverse technische maatregelen.  Wilt u hierover meer weten? Neem contact met ons op en wij vertellen u graag hier meer over.

Rechten over uw gegevens

U heeft rechten over uw eigen persoonsgegevens. Daarom zorgen wij ervoor dat u uw eigen rechten vrijelijk over uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Welke rechten heeft u precies?

 • het recht van toegang en informatie;
 • het recht tot rectificatie;
 • het recht op wissen van gegevens;
 • het recht op beperking van gegevens;
 • het recht op bezwaar

Wanneer u graag uw rechten wilt uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via info@privalliance.nl

Mocht u nog meer vragen hebben over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u uw vraag via onze contactpagina aan ons stellen.

Deze privacybeleid is opgesteld op 2 april 2018